നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന സന്ദർശകനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക ലോഗിൻ or ഒരു ഇടപാട് തുടങ്ങു.
മികച്ച കാർഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പരിഹാരങ്ങൾ
 • ഫാസ്റ്റ് ഡിസ്പാച്ച് കൂടാതെ
  ഡെലിവറി
 • ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം
  നിലവാരവും സുരക്ഷയും
 • 100% സംതൃപ്തി
  ഗ്യാരണ്ടി
 • ഇതിനുള്ള മികച്ച മൂല്യം
  നിങ്ങളുടെ പണം
 • മികച്ച ഉപഭോക്താവ്
  സേവനം

സ്വകാര്യതാനയം

കമ്പനി Carscanners ഗ്രൂപ്പുമായും അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ അഡ്‌മിനിസ്‌ട്രേറ്ററുടെ ശേഷിയിൽ ശേഖരിക്കുകയും സംഭരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു:
a. വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി;
b. നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിലവിലെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇ-മെയിലിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിന്.

എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു Carscanners നിലവിലെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ്, ഉപയോഗം, വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ സമ്മതം നൽകുന്ന ഒരു സേവനത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് വഴിയോ ഗ്രൂപ്പ് സെറ്റിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ദയവായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യരുത്, വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിക്കരുത് Carscanners ഗ്രൂപ്പ്. നിലവിലെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ.

കമ്പനി Carscanners നിലവിലെ സ്വകാര്യതാ നയം ഭേദഗതി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഗ്രൂപ്പ് സംരക്ഷിക്കുന്നു. റെൻഡർ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ തുടരുകയാണെങ്കിൽ Carscanners ഗ്രൂപ്പ്, നിലവിലെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിന്റെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം.

1. വിവരശേഖരണം
ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റയിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുന്നില്ല: ഇമെയിൽ വിലാസം, ഐഡി ഉപകരണം, ഐപി വിലാസം.
Carscanners ഡെമോഗ്രാഫിക് സർവേകൾ, പരസ്യം, മാർക്കറ്റ്, മറ്റ് വിശകലനങ്ങൾ, സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നാം വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഡാറ്റയുമായി ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയ്ക്ക് അനുബന്ധമായിരിക്കാം.

2. പരസ്യങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക
Carscanners പങ്കാളികളുടെയോ സബ് കോൺ‌ട്രാക്ടർമാരുടെയോ പരസ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ശേഖരിച്ച വ്യക്തിഗതമല്ലാത്ത ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള അവകാശം ഗ്രൂപ്പ് സംരക്ഷിക്കുന്നു.

3. വിശകലനം
Carscanners സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി വിശകലനങ്ങൾ‌ നടത്തുന്നതിനും മൂന്നാം കക്ഷികൾ‌ നൽ‌കുന്ന വിശകലനങ്ങൾ‌ നടത്തുന്നതിനും ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബിസിനസ്സ് വിശകലനങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും പുതിയ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉള്ളടക്കങ്ങൾ‌ ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കുന്നതിനും പരസ്യ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കും ശുപാർശ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കും ഞങ്ങൾ‌ വിവരങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

4. വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലും കൈമാറ്റവും
ബാധകമായ നിയമനിർമ്മാണത്തിനും നിലവിലെ സ്വകാര്യതാ നയത്തിനും അനുസൃതമായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ഇക്കണോമിക് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള മൂന്നാം വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്നാം വ്യക്തികൾക്ക് വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ വെളിപ്പെടുത്താം.
Carscanners വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നതിനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനും ഗ്രൂപ്പ് മൂന്നാം കക്ഷികളെ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം Carscanners ഗ്രൂപ്പും നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് Carscanners ഗ്രൂപ്പ്. Carscanners ബാധകമായ നിയമനിർമ്മാണം മറ്റുവിധത്തിൽ‌ നൽ‌കുന്നില്ലെങ്കിൽ‌, അത്തരം മൂന്നാം വ്യക്തികളുടെ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ അല്ലെങ്കിൽ‌ പ്രവർ‌ത്തനങ്ങൾ‌ക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കില്ല.

5. ഡാറ്റ സംഭരണവും വിവരങ്ങളുടെ കൃത്യതയും
Carscanners നിലവിലെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ സംഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഗ്രൂപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്നു, ദീർഘകാല സംഭരണം ആവശ്യമോ നിയമപ്രകാരം അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ. ഈ കാലയളവ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, Carscanners നൽകിയ എല്ലാ ഡാറ്റയും ന്യായമായ നിബന്ധനകൾക്കുള്ളിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുന്നു. Carscanners സമർപ്പിച്ച ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത ഗ്രൂപ്പ് പരിശോധിക്കുന്നില്ല.
സോഫ്റ്റ്‌വെയറിന്റെ സുരക്ഷ, സമഗ്രത, പ്രവർത്തനം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതികവും നിയമപരവുമായ ആവശ്യകതകൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി തർക്ക പരിഹാര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത് ആവശ്യമാണെന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ചില ഡാറ്റ കൂടുതൽ കാലം സൂക്ഷിക്കാമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക.

6. മൂന്നാം വ്യക്തികളുടെ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
റെൻഡർ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ആക്സസും ഉപയോഗവും ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക Carscanners മൂന്നാം വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങളുമായുള്ള കണക്ഷനുകൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. അത്തരം സേവനങ്ങൾ അത്തരം മൂന്നാം വ്യക്തികളുടെ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും അനുസൃതമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു, ഒപ്പം നിങ്ങളും സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന മൂന്നാം വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഒരു പ്രത്യേക കരാറിന് വിധേയമാണ്. Carscanners അത്തരം മൂന്നാം വ്യക്തികൾ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഗ്രൂപ്പിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല.
Carscanners ലയനം, സംയോജനം, പുന ruct സംഘടന, ആസ്തികളുടെ വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യ ഡാറ്റ മൂന്നാം വ്യക്തികൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം, അത്തരം പ്രക്രിയകൾക്കിടയിൽ, Carscanners വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയിലേക്കുള്ള ആക്സസ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് അത്തരം രഹസ്യാത്മക നയം തുടരുന്നു എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉചിതമായ ജാഗ്രതയ്ക്ക് വിധേയമാണ്.

7. ഗ്യാരൻറി
Carscanners വ്യവസായത്തിന്റെ സ്വീകാര്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് പാലിക്കുകയും സമർപ്പിച്ച വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷ, സമഗ്രത, രഹസ്യാത്മകത എന്നിവ ഉറപ്പുനൽകുന്നതിന് ന്യായമായ മുൻകരുതലുകൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു Carscanners ഗ്രൂപ്പ്

വിവരമറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?

എല്ലാ പുതിയ വാർത്തകളും അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഓഫറുകളും ലഭിക്കാൻ സബ്‌സ്‌ക്രൈബുചെയ്യുക.

© പകർപ്പവകാശം 2018 Carscanners. എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.